Aanmelden lidmaatschap

Met onderstaand inschrijfformulier kunt u zich aanmelden als lid bij Seniorenvereniging KBO Oss Ussen. Het lidmaatschap bedraagt voor 2024 € 27,50 per jaar. Met vragen over uw lidmaatschapformulier kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie:

Piet van Dongen
Email:       ranapepi@icload.com
Telefoon: 06-1362 0067

Gastleden

Iemand die bij een andere afdeling van KBO-Brabant (primair) lid is kan zich aanmelden als gastlid bij KBO Oss Ussen.
De contributie voor een gastlid bedraagt voor 2024 € 17,50 per jaar. Als gastlid kunt u aan alle activiteiten van seniorenvereniging KBO Oss Ussen deelnemen.