Vereniging KBO Oss Ussen

Senioren

Wij zijn een vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar.
KBO Oss Ussen heeft zo’n 200 leden.
Eén op de vijf 65+-ers in Noord-Brabant is lid van de KBO, en met circa 120.000 leden zijn we een van de grootste landelijke seniorenverenigingen.

Lidmaatschap

Als lid van KBO Oss Ussen bent bent u automatisch lid van KBO-Brabant. Als KBO lid ontmoet u andere leden, doet u samen aan ontspanning en sport, neemt u deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en kunt u terecht voor individuele hulp en ondersteuning. Vooral de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden maakt dit alles mogelijk.

Het KBO Oss Ussen lidmaatschap kost slechts € 27,50 per jaar, en voor gastleden (KBO-leden die elders ook al lid zijn) kost het € 17,50 per jaar.

Als lid van de KBO ontvangt u maandelijks het KBO-Brabant Magazine “ONS Magazine” en ons nieuwsblad ‘t Ussendoortje. Ieder lid ontvangt een ledenpasje, waarmee gebruik kan worden gemaakt van kortingen op producten en diensten bij diverse bedrijven en organisaties. Deze aanbiedingen worden vermeld in “ONS Magazine”. 
De ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten, die het lidmaatschap biedt, zijn onmisbaar om midden in de samenleving te blijven staan en op de hoogte te blijven van voor u van belang zijnde ontwikkelingen.

Daarom: meldt u aan als lid!

Men kan contact opnemen met het secretariaat of het Inschrijformulier voor nieuwe leden invullen op deze site. 

Vrijwilligers

Dankzij de inzet van onze circa 25 vrijwilligers zijn wij een bloeiende en actieve vereniging. Vrijwilligerswerk kan bij ons op allerlei manieren worden ingevuld, want ieder mens heeft zijn eigen talent. We willen niets liever dan dat de vrijwilligers bij ons een prettige, stimulerende en inspirerende omgeving vinden, zodat ze zich gewaardeerd weten en thuis voelen. Want onze vrijwilligers zijn het cement van de vereniging.

Belangenbehartiging

Door KBO-Brabant:

Door het grote ledenaantal van circa 120.000 is onze vereniging een serieuze gesprekspartner voor allerlei partijen, waaronder de overheid. Die omvang stelt ons in staat de belangen van senioren op alle niveaus te behartigen: lokaal, provinciaal en landelijk. We spannen ons in voor een volwaardige plaats in de samenleving voor alle senioren. Waar mogelijk werken we samen met andere (senioren)verenigingen.

Op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau zetten we ons in voor de belangen van senioren:

  • We organiseren groepsactiviteiten voor ontmoeting, ontspanning, educatie, voorlichting
  • Onze vrijwillige belastinginvullers, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs, ouderenadviseurs, woonadviseurs, vrijwilligers voor een goed gesprek en de vrijwilligers van onze juridische helpdesk ondersteunen individuele (kwetsbare) senioren
  • We oefenen invloed uit op politiek, overheid en andere organisaties

Wij werken samen met een aantal partners.