Het bestuur van KBO Oss Ussen bestaat uit de volgende bestuursleden:

Frans metsers

Wendakker 6, 5341 SH Oss

T: 06-4357 9635

E: fmetsers@gmail.com

Voorzitter

Website

Cor Veraart

De Schepenen 28, 5345 MK Oss

T: 06-2616 6315

E: jcveraart@ziggo.nl

Secretaris

Piet van Dongen

Satijnvlinder 8, 5345 EH Oss

T: 06-1362 0067

E: ranapepi@icloud.com

Penningmeester

Ledenadministratie

Maarten Bijveld

Plecht 16, 5345 BT Oss

T: 06-1512 0072

E: m.t.h.bijveld@hccnet.nl

Algemeen bestuurslid

Public relations

Jan Schuurmans

Hazenkamplaan 55, 5345 NS Oss 

T: 06-1399 8484

Algemeen bestuurslid

Coördinatie fietsen