KBO-Ussen informatie voor 50 plussers

 

Het KBO-Brabant is een vereniging die zich ervoor inzet dat senioren meedoen aan de samenleving. Het is een organisatie die bij de uitvoering van haar activiteiten aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. En waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten. Het KBO-Brabant is verdeeld in afdelingen, die ieder een zelfstandig bestuur hebben. Ze vormen het hart van de vereniging. Deze besturen zijn verantwoordelijk voor het organiseren en ontwikkelen van een groot aantal activiteiten op sociaal cultureel gebied.

Om dit doel te verwezenlijken is het belangrijk, dat zoveel mogelijk 50 plussers zich bij een KBO aansluiten als lid.

Een van deze afdelingen is het KBO-Ussen. Wij organiseren per jaar een aantal activiteiten voor 50 plussers, waar u aan kunt deelnemen. Onze activiteiten vinden plaats in de Hille.

Op maandagmiddag en dinsdagavond jokeren en rikken, met in de pauze een loterij. Om aan het kaarten deel te nemen hoeft u geen lid te zijn en men mag ook jonger zijn dan 50. Iedere deelnemer betaalt slechts € 2,00 en mee spelen kan altijd.

 

Op een aantal woensdagochtenden is er onder begeleiding van de Dancing Eagles, line dance. De data en andere wetenswaardigheden over deze ochtenden staan op deze website vermeld.

Elke week op zaterdagavond organiseren we, wel voor 50 plussers, een gezellige dansavond met muziek van onze vaste diskjockeys. Aanvangstijd 20.30 uur en entree is slechts € 3,00.

Op dinsdagavond is het vanaf 19.00 uur vrij biljarten. U kunt dan binnenlopen en mee doen. Het KBO-Ussen heeft een biljartclub van 25 leden die competitie spelen. Voorwaarde is dat zij ook lid zijn van het KBO-Ussen.

Voor de leden hebben wij natuurlijk onze vaste activiteiten als het jaarlijkse uitstapje, de sinterklaasmiddag, de kerstviering enz.

Als lid van de KBO ontvangt u de “ONS” het KBO-Brabant Magazine en ons nieuwsblad ‘tUssendoortje.

Ieder lid ontvangt een ledenpasje, waarmee gebruik kan worden gemaakt van kortingen op producten en diensten bij diverse bedrijven en organisaties. Deze aanbiedingen worden vermeld in het “ONS”.

De ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten, die het lidmaatschap biedt, zijn onmisbaar om midden in de samenleving te blijven staan en op de hoogte te blijven van voor u van belang zijnde ontwikkelingen.

Daarom: meldt u aan als lid!

De contributie bedraagt slechts € 27,50 per jaar en voor gastleden € 17,50 en kan worden overgemaakt op NL33RABO0180461559 met vermelding van uw naam. Men kan contact opnemen met het secretariaat. Ook kunt u een kijkje nemen op onze website: www.kbo-oss-ussen.nl. Onze activiteiten worden georganiseerd in het Wijkcentrum De Hille, Looveltlaan 25.

Misschien zien wij u binnenkort bij het kaarten, dansen, vrij biljarten. Gewoon binnen komen en mee doen!!

Met vriendelijke groet,

Secr. Gré van Langen